Μετά την έγκριση της χρήσης της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς από τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας, προσδιορίζονται πλέον σύμφωνα και με τον σχετικό κοινοτικό Κανονισμοί οι προϋποθέσεις καλλιέργειας της ιατρικής κάνναβης με κοινή απόφαση των υπουργείων Δικαιοσύνης και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα σκευάσματα κάνναβης θα χρησιμοποιηθούν μόνο στις περιπτώσεις που έχουν αποδεδειγμένο κλινικό όφελος για μια σειρά από νόσους όπως ο χρόνιος πόνος, ο νευροπαθητικός πόνος, η ναυτία και έμεση λόγω χημειοθεραπείας, η καχεξία/ανορεξία. κ.ά.

Με την νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται η περιεκτικότητα σε φαρμακευτικά συστατικά, δεδομένου ότι με ειδική αδειοδότηση, μπορεί να επιτραπεί στη χώρα μας η παραγωγή της για την παρασκευή ειδικών σκευασμάτων.

Έτσι, στην απόφαση του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης επισημαίνεται ότι κατά την καλλιέργειά του, το φυτό Cannabis sativa L  θα πρέπει να  έχει περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης.

 

Εξακρίβωση σε ειδικά εργαστήρια
Σύμφωνα με την απόφαση, η εξακρίβωση της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC διενεργείται από διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ, δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια, επιλογής του γεωργού ή από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επί των δειγμάτων που αποστέλλονται σε αυτά για ανάλυση από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι αν σε ένα αγροτεμάχιο καλλιεργούνται δύο ή περισσότερες ποικιλίες, τότε η δειγματοληψία και η ανάλυση πραγματοποιούνται ξεχωριστά για κάθε μια από τις ποικιλίες αυτές.

Μεταφορά
Ιδιαίτερα μέτρα επίσης λαμβάνονται και για τη μεταφορά του προϊόντος, μετά η συγκομιδή του καθώς αυτοί που εκτελούν τη μεταφορά πρέπει να φέρουν μαζί τους:

α) φωτοαντίγραφο της προέγκρισης καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης από την οποία προέρχονται τα μεταφερόμενα προϊόντα,
β) τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ή παραστατικό αγοράς,
γ) φωτοαντίγραφο της δήλωσης του γεωργού προς τα ΤΑΑ όπου αναφέρεται ο χώρος αποθήκευσης της βιομηχανικής κάνναβης και
δ) αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για εξακρίβωση της περιεκτικότητας των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία στην καλλιέργεια του γεωργού ή πρακτικό δειγματοληψίας εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μόνο η δειγματοληψία και δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης.
Σε περίπτωση που η καλλιέργεια του γεωργού δεν έχει επιλεγεί για δειγματοληψία ή έχει προηγηθεί η συγκομιδή της δειγματοληψίας, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση από τα ΤΑΑ.

Ολόκληρη η απόφαση, εδώ.