ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Home
  • /ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στα κεντρικά γραφεία του Α.Σ Αιχμέα λειτουργεί γραφείο παροχών προγραμμάτων γενικών Ασφαλειών.
Έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε μαζί σας μια ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες!

 
Έχουμε μία σειρά βιώσιμων προϊόντων ασφάλισης τα οποία μελετώνται, σχεδιάζονται και προωθούνται σε συνάρτηση με την στρατηγική μας και τις αξίες που εκπροσωπούμε. Συγκεκριμένα, παρέχουμε προϊόντα με απλούς και κατανοητούς όρους , δίκαιη και άμεση αποζημίωση, που εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας.

Αυτοκίνητο

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου σας δεν είναι πλέον μία απλή υπόθεση. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ο χρόνος σας περιορισμένος και οικονομικός σας προϋπολογισμός συγκεκριμένος. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική έχει συμπεριλάβει στα ασφάλιστρα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας! Η άμεση και δίκαιη αποζημίωση, η υπεύθυνη ενημέρωση και η γρήγορη εξυπηρέτηση, με διαφανείς διαδικασίες. Έτσι κάθε ασφαλισμένος, απολαμβάνει τα προνόμια προϊόντων ανώτερης αξίας χωρίς να ανησυχεί για την ποιότητα των υπηρεσιών, την κρίσιμη ώρα της ασφάλισης.

Η έννοια της ασφάλισης σε εμάς αποκτά αξία… την ίδια αξία που έχουν τα χρήματά σας. Για το λόγο αυτό έχουμε προσαρμόσει τα ασφάλιστρα των πελατών μας ακριβώς στις δικές τους ανάγκες, χωρίς περιττές ή ελλιπείς καλύψεις. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μέσα από μία ευρεία γκάμα πακέτων ασφάλισης, αυτό που είναι ιδανικό για τις δικές σας ανάγκες.

Πακέτα Ασφάλισης

Νοσοκομειακά Προγράμματα

Τα προϊόντα ασφάλισης ζωής δεν είναι για εμάς απλά μία παροχή υπηρεσιών. Η ζωή και η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και έτσι οφείλουμε κι έχουμε υποχρέωση να το αντιμετωπίζουμε. Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική εκτιμούμε ότι μας εμπιστεύεστε ό,τι πολυτιμότερο έχετε… Την ζωή!

Νοσοκομειακά Προγράμματα
Τα νοσοκομειακά προγράμματα της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής σας παρέχουν ακριβώς ότι χρειάζεστε. Μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα πακέτα, σας δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσετε εκείνο που σας ταιριάζει περισσότερο, καλύπτοντας τόσο τις δικές σας ανάγκες, όσο και της οικογένειάς σας.

Η ασφάλιση της υγείας σας, δεν είναι είδος πολυτελείας και εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο… Η προσεκτική τιμολόγηση των προγραμμάτων αυτών, σας επιτρέπει να τα εντάξετε στον οικογενειακό σας προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται να στερηθείτε άλλα βασικά αγαθά, ενώ παράλληλα έχετε καταφέρει να εξασφαλίσετε την νοσοκομειακή σας περίθαλψη με αξιοπρέπεια!

Γιατί όμως διαφέρουν τα νοσοκομειακά μας προγράμματα;

Σταθερά ασφάλιστρα κάθε χρόνο χωρίς αναπροσαρμογή μέχρι και 10 έτη
Ελεύθερη επιλογή του Νοσοκομείου για τον ασφαλισμένο
Χωρίς «πλαφόν» στις αμοιβές γιατρών, αναισθησιολόγων κ.τ.λ.
Αποζημίωση ασφαλισμένου εντός 10 ημερών
Το πιο συμφέρον ασφάλιστρο για τον πελάτη αλλά και όλη την οικογένεια
Δωρεάν ασφάλιση του 3ου τέκνου
Επιπλέον BONUS

Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας ή Χειρουργικό Επίδομα, για νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο
Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας εφόσον τα έξοδα νοσηλείας καλύφθηκαν από άλλο φορέα κρατικό ή ιδιωτικό

Πιστώσεις

Από τα αρχαία χρόνια καθιερώθηκε ο θεσμός της πίστωσης, της μετάθεσης δηλαδή, του χρόνου πληρωμής (ρευστοποίησης) μιας συγκεκριμένης απαίτησης, με τη συναίνεση βέβαια εκείνου που την χορηγεί. Το να αρνηθεί κάποιος επιχειρηματίας να χορηγήσει πίστωση στις μέρες μας, σημαίνει σημαντικό μειονέκτημα γι’αυτόν απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ο ιδιαίτερα σκληρός και αυξανόμενος ανταγωνισμός, η τάση για αύξηση της διάρκειας της πίστωσης, η επέκταση της συνεργασίας με υφιστάμενους πελάτες-αγοραστές μιας επιχείρησης αλλά και η αναζήτηση και επένδυση τελικά, σε νέους αγοραστές περικλείουν σοβαρούς κινδύνους για την επιχείρηση. Η οικονομική δυσκολία ή η πτώχευση μιας επιχείρησης είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και να δημιουργήσουν και σε άλλες Εταιρείες, ακόμα και υγιείς, προβλήματα ρευστότητας ή ίσως και επιβίωσης.

Την ανάγκη ασφάλισης αυτών των κινδύνων, την ασφάλιση δηλαδή των απαιτήσεων, του σημαντικού αυτού μέρους του ενεργητικού μιας επιχείρησης που σήμερα είναι ακόμη ανασφάλιστο, καλείται να καλύψει ο Ασφαλιστής Πιστώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο Ασφαλιστής Πιστώσεων προσφέρει στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση εξασφάλιση για τη ζημιά που θα υποστεί από την αφερεγγυότητα του πελάτη-αγοραστή της, δηλ. από:

Αποδεδειγμένη Αφερεγγυότητα του αγοραστή ή/και
Καθυστέρηση Πληρωμής του Αγοραστή

Προσφέρουμε σήμερα στους πελάτες της τη σιγουριά που θα τους εξασφαλίσει απέναντι σ’αυτούς τους κινδύνους. Συνεπώς, αναζήτησε και εξασφάλισε τη συνεργασία με τον πλέον εξειδικευμένο Ασφαλιστή Πιστώσεων, που ασχολείται αποκλειστικά με τις Ασφαλίσεις Πιστώσεων.

Σύνταξη

Οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες τα τελευταία χρόνια επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν το βιοτικό σας επίπεδο. Η Τρίτη Ηλικία απαιτεί ένα ποιοτικό τρόπο ζωής που θα συνοδεύεται με άριστες συνθήκες διαβίωσης. Αυτό όμως είναι μία επιθυμητή κατάσταση, που απαιτεί προγραμματισμό. Γνωρίζοντας ότι οι συνθήκες δεν ευνοούν περαιτέρω δαπάνες έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης, με το οποίο θα ενισχύσετε σημαντικά τη σύνταξή σας και το οποίο θα δημιουργηθεί αποκλειστικά βάσει των δικών σας προτεραιοτήτων.

Η σύνταξή σας είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα που απαιτεί επαγγελματισμό, ειλικρίνεια και δέσμευση.

Όλα τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες συμπληρωματικές καλύψεις ή ακόμη και με οποιοδήποτε από τα ολοκληρωμένα προγράμματα νοσηλείας της Εταιρείας μας εφόσον το επιθυμείτε.
Σας προσφέρουμε:

Υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις.
Δυνατότητα εφάπαξ καταβολής για όλα τα προγράμματα εφόσον το θελήσετε στη λήξη του συμβολαίου
Επιπλέον εξασφάλιση της επένδυσης σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής των ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.
Θα χαρούμε να σας προτείνουμε τις λύσεις που αναζητάτε.

Αποταμιευτικό

Αν το οικονομικά αβέβαιο περιβάλλον που ζείτε σας κλονίζει, τότε η απάντηση στο πρόβλημά σας είναι απλή. Εμείς δεσμευόμαστε να επενδύσουμε τα χρήματά σας με εγγυημένο επιτόκιο και να σας αποδώσουμε το σύνολο του ποσού και τους τόκους, στη λήξη του συμβολαίου σας χωρίς κανένα επενδυτικό ρίσκο.

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες και εξασφαλιστείτε με τα εχέγγυα κολοσσιαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ομίλων, που στηρίζουν την επιχειρηματική μας δράση.

Στόχος Ζωής

Ακόμα κι αν θέλετε να ενισχύσετε το λογαριασμό σας μπορείτε να καταθέσετε χρήματα όποτε έχετε τη δυνατότητα και όποτε το επιθυμείτε, όπως ακριβώς θα κάνατε με έναν τραπεζικό λογαριασμό!

Βάλτε στόχο την αποταμίευση και αφήστε πάνω μας την επίτευξη αυτού του σκοπού. Όσο περιορισμένος και να είναι ο οικονομικός σας προϋπολογισμός για επενδύσεις, με τον Στόχο έχετε την δυνατότητα να γίνουν εφικτές. Ενημερωθείτε για τα ειδικά πακέτα και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει!

Περιοδική Καταβολή, για όσους είναι συνεπείς στις μελλοντικές τους υποχρεώσεις ή
Εφάπαξ ποσό, για όσους θέλουν θα απαλλαγούν από τις μελλοντικές υποχρεώσεις
Είναι ταυτόχρονα μια Βασική Ασφάλεια Ζωής, αφού μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις συμπληρωματικές καλύψεις δημιουργώντας ένα πλήρες πρόγραμμα εξασφάλισης.

Ενημερωθείτε για τα πακέτα μας και ζητήστε την συμβουλή ειδικών.

Αστική ευθύνη

Για εσάς που δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά, δημιουργήσαμε ένα συμβόλαιο σωματοφύλακα στις επαγγελματικές σας δράσεις. Ο λόγος, για την κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων που καλύπτει τις οικονομικές σας υποχρεώσεις για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες προκάλεσαν σωματικές βλάβες (τραυματισμό ή θάνατο) ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων).

Καλύπτουμε σωματικές βλάβες/θάνατο ή και υλικές ζημίες που πιθανόν να προκληθούν σε τρίτους (επισκέπτες, πελάτες, θεατές κλπ.) λόγω ατυχήματος, από την λειτουργία χώρων όπως :

Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Μονάδων και Εγκαταστάσεων
Εκπαιδευτηρίων, Σχολών, Φροντιστηρίων
Κινηματογράφων, Θεάτρων
Εμπορικών Καταστημάτων
Εστιατορίων, Κέντρων Διασκέδασης
Ξενοδοχείων
Κοινόχρηστων – Κοινόκτητων χώρων
Ανελκυστήρων κτιρίου κ.α.
Επιπλέον καλύπτουμε :

Αστική Ευθύνη Εργολάβων έναντι τρίτων από την εκτέλεση έργων Ανέγερσης Οικοδομών και διάφορων άλλων Τεχνικών έργων.
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Μηχανημάτων Έργων, κατά τη χρήση τους ως εργαλεία. Επαγγελματική Αστική Eυθύνη Διαμεσολαβούντα