• Home
  • /Αγροτικά
  • /Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2016: Τα λάθη, οι παγίδες και οι υποχρεώσεις

Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2016: Τα λάθη, οι παγίδες και οι υποχρεώσεις

Με τις ημέρες να μετρούν αντίστροφα για το άνοιγμα του μηχανογραφικού συστήματος και την έναρξη υποβολής των δηλώσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους αγρότες να ενημερωθούν για τις αλλαγές που ισχύουν φέτος προκειμένου να προχωρήσουν στην ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης. Και αυτό γιατί φέτος προβλέπονται αυστηρές ποινές και πρόστιμα στις ενισχύσεις για παράδειγμα στην περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ δηλωθεί μη επιλέξιμη έκταση σε αγροτεμάχιο. Και όχι μόνο στην περίπτωση αυτή.

Γι’ αυτό και ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοργάνωσε το Σάββατο στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό ίδρυμα) ενημερωτική εκδήλωση, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές στους παραγωγούς για την κρίσιμη διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης ΟΣΔΕ.

Κωδικοποιώντας όλα όσα ειπώθηκαν την ημερίδα του Οργανισμού αναφέρουμε τα εξής:

Ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Μαΐου (ειδικά για το 2016, είναι η 16η Μαΐου γιατί η 15η είναι Κυριακή). Κάθε μέρα καθυστέρησης επιφέρει μείωση στις πληρωμές του έτους που γίνεται η καθυστέρηση. Καμία αίτηση δε γίνεται δεκτή αν παρέλθουν 25 μέρες από την προθεσμία. Καμία ενίσχυση δεν καταβάλλεται, ούτε καν με ποινή. Εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται με έγγραφα και υποβάλλεται σχετικό αίτημα προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αξιολόγηση. Τροποποιήσεις των αιτήσεων μπορούν να γίνονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των εκπρόθεσμων αιτήσεων (μέχρι 10/6 για το 2016). Αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει και για τους παραγωγούς με online αίτηση.

Επιλέξιμες εκτάσεις

Επιλέξιμη θεωρείται η έκταση στην οποία ο παραγωγός ασκεί την ελάχιστη καλλιεργητική δραστηριότητα, δηλαδή πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα όργωμα μέσα στο έτος για τις αρόσιμες εκτάσεις. Όπως σημειώνει ο Οργανισμός, στην περίπτωση που δηλωθεί μη επιλέξιμη έκταση σε αγροτεμάχιο, την ευθύνη έχει ο παραγωγός και έχει νόημα μόνο αν ο ίδιος ο καλλιεργητής είναι απολύτως βέβαιος ότι η δορυφορική εικόνα δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, οπότε κάνει και αίτημα επιλεξιμότητας. Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα το γεγονός πως δεν μπορεί να αφαιρεθεί εκ των υστέρων το μη επιλέξιμο μέρος με το σκεπτικό να μην υπάρχουν ποινές. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο παραγωγός καλείται να ελέγχει την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, ακόμα κι αν είναι τα ίδια με το προηγούμενο έτος, καθώς και να επισυνάπτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για αποφυγή λαθών και τελικά κυρώσεων.

Κάποιες διαφορές σε σχέση με το 2015

Ο φορέας που δεσμεύει την αίτηση με την καταχώριση του εκκαθαριστικού, αναλαμβάνει την αστική ευθύνη απέναντι στον παραγωγό και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποχρεωτική καταγραφή του αριθμού ΑΤΑΚ για όλα τα αγροτεμάχια. Για νέες αγορές ή μισθώσεις, θα αναφέρεται ο αριθμός συμβολαίου, το οποίο θα επισυνάπτεται ηλεκτρονικά. Υποχρεωτική καταχώριση κινητού και email.

Για τις αιτήσεις που γίνονται στους πιστοποιημένους φορείς, θα πρέπει να επισυνάπτεται το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Καταργούνται τα πολλαπλά πεδία έκτασης, πλέον η ολική και επιλέξιμη έκταση ενός αγρού συγχωνεύονται σε μία τιμή που θα συμπίπτει με την ψηφιοποιηθείσα έκταση. Υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων για ψεκαστικά μηχανήματα ή τα πρόσωπα που παρέχουν αυτή την υπηρεσία στον παραγωγό. Διασταύρωση στοιχείων και πρόστιμα σε περίπτωση ευρημάτων.

Αν ο παραγωγός κάνει μόνος του την αίτηση: Προσοχή: η λήψη κωδικού δε σημαίνει υποβολή δήλωσης καλλιέργειας! Να αποθηκεύσει τον κωδικό για μελλοντική χρήση και πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ελέγξει την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, ακόμη κι αν είναι τα ίδια με το προηγούμενο έτος. Να επισυνάψει έγγραφα ιδιοκτησίας ή ενοικίασης για όλα τα αγροτεμάχια.

Ειδικά για τους κτηνοτρόφους: Ορθή ενημέρωση του μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Επιβεβαίωση με αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την ηλεκτρονική καταχώριση πρόσφατων μεταβολών (βοοειδή). Παραγγελίες ενωτίων. Συγκέντρωση εγγράφων ανωτέρας βίας ζωικού κεφαλαίου για συμβάντα πριν την ΕΑΕ 2016 και μετά την ΕΑΕ 2015. Υπολογισμός του αριθμού των ζώων που θα διατηρήσει ο κτηνοτρόφος ως τις 31 Δεκεμβρίου. (Μόνο αυτά είναι εν δυνάμει επιλέξιμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις).

Φυτικό κεφάλαιο: περιφέρειες- Κάθε αγροτεμάχιο της χώρας έχει αντιστοιχιστεί σε μία περιφέρεια από τις τρεις (βοσκότοπος – αρόσιμες – μόνιμες καλλιέργειες). Ο παραγωγός που δηλώνει ένα αγροτεμάχιο, μπορεί να ενεργοποιήσει δικαιώματα που ανήκουν στην ίδια με αυτό Περιφέρεια. Αν ο παραγωγός έχει δικαιώματα σε διαφορετική περιφέρεια, τότε δεν τα ενεργοποιεί! Χρειάζεται προσοχή σε ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια: ο παραγωγός που τα μισθώνει για πρώτη φορά, πρέπει να γνωρίζει σε ποια περιφέρεια είναι ενταγμένα για να μη βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων τη στιγμή των πληρωμών.

Ως προς τα δικαιώματα για το ζωικό κεφάλαιο: Δηλώνεται το ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει την ημέρα της αίτησης και μόνο αυτό. Πολύ μεγάλη προσοχή απαιτείται στην ορθή ψηφιοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεων, γιατί πιθανό λάθος μπορεί να οδηγήσει, μετά από επιτόπιο έλεγχο, ακόμη και σε απώλεια επιδοτήσεων! Δηλώνονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί λόγω ανωτέρας βίας, μετά την ΕΑΕ2015 και πριν την ΕΑΕ 2016, ως ζώα ανωτέρας βίας. Δηλώνεται από τον κτηνοτρόφο το ζωικό κεφάλαιο που θα διατηρηθεί ως το τέλος του έτους, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και την εξισωτική αποζημίωση. Αναγνωρίζουν όλοι ότι η πρόβλεψη αυτή είναι αντικειμενικά δύσκολη – Θα δοθούν πρακτικές συμβουλές στη συνέχεια!

Γενικός κανόνας: στα διατηρούμενα ζώα δε δηλώνονται όσα ζώα είναι προγραμματισμένο να απομακρυνθούν από την εκμετάλλευση εντός του έτους.

Τα λάθη: Έχω βάλει σε όλα τα αγροτεμάχια που δικαιούνται συνδεδεμένη ενίσχυση, το αντίστοιχο «ναι» στα αιτήματα λήψης ενισχύσεων. Έχω βάλει τις παράλληλες δράσεις που πρέπει, για αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, στα σωστά αγροτεμάχια; Τηρείται το ΣΠΔ με βάση τη δήλωση καλλιέργειας; Υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου για τις περιπτώσεις που απαιτείται; Επισυνάφθηκαν όλα τα απαιτούμενα παραστατικά; Δηλώθηκαν όλα τα αγροτεμάχια; Μήπως ξεχάστηκε κάποιο; Μήπως δεν διαγράφηκε κάποιο που δεν υπάρχει φέτος; Δηλώθηκαν οι σωστές καλλιέργειες και ποικιλίες; Το ζωικό κεφάλαιο δηλώθηκε σωστά; Μήπως μπήκε σε λάθος κατηγορίες; Μήπως οι αίγες έγιναν προβατίνες; Δηλώθηκαν όλοι οι συστεγαζόμενοι κτηνοτρόφοι.

πηγή : agro24.gr