• Home
  • /Uncategorized
  • /Εκτός μητρώου συνεταιρισμοί με τζίρο κάτω των 30.000 ευρώ στην τριετία

Εκτός μητρώου συνεταιρισμοί με τζίρο κάτω των 30.000 ευρώ στην τριετία

Τη διαγραφή των συνεταιριστικών οργανώσεων από το Μητρώο όταν ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο τριετίας τα 30.000 ευρώ προβλέπει τροποποιητική απόφαση.

Επιπλέον, στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια και υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου σημειώνεται ότι το ποσό αυτό μειώνεται στα 10.000 ευρώ για τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τους συνεταιρισμούς βιολογικών προϊόντων, τους συνεταιρισμούς σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας καθώς και τους συνεταιρισμούς σε ορεινές περιοχές.

Περιθώριο μέχρι τις 26 Απριλίου έχουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί προκειμένου να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συνεταιριστικού Νόμου 4384/2016.

Σύμφωνα με την τροποποιητική εκτός μητρώου βγαίνουν και οι συνεταιριστικές οργανώσεις (ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ) όταν δεν υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις τριών συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων, για έξι μήνες.

Να σημειωθεί ότι εφόσον οι διαγραφόμενοι συνεταιρισμοί δεν συμφωνούν με την απόφαση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής, έχουν δικαίωμα ένστασης για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της πράξης της αρμόδιας αρχής. «Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας τριάντα ημερών. Η προσωρινή διαγραφή επιφέρει την απώλεια του δικαιώματος πρόσβασης στις οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα καθώς και την ένταξη σε εθνικά ή ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα», αναφέρει η απόφαση.

Τονίζεται επίσης ότι: «Σε περίπτωση θεραπείας του λόγου διαγραφής εντός εξαμήνου ή έτους ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενεργοποιεί την εγγραφή στο Μητρώο με νέα πράξη της. Αν δεν αρθεί ο λόγος της προσωρινής διαγραφής εντός του εξαμήνου ή έτους, η αρμόδια αρχή εκδίδει οριστική πράξη διαγραφής και υποβάλει αίτηση στο ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ για τη λύση του και το διορισμό εκκαθαριστή».

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα απόφαση:

Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ διαγράφονται οριστικά από το Μητρώο:

α) αν λυθούν και εκκαθαριστούν.

β) αν δεν έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4384/2016 εντός της προβλεπόμενης σε αυτό προθεσμίας.

γ) οι ΑΕΣ, αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους ή διαγραφούν από το Γ.Ε.ΜΗ, η παραβούν τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4384/2016.

δ) αν ο κύκλος εργασιών της περ. ε της παρ.1 του άρθρου 5 δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο τριετίας τα 30.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό μειώνεται στα 10.000 ευρώ για τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τους συνεταιρισμούς βιολογικών προϊόντων, τους συνεταιρισμούς σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας καθώς και τους συνεταιρισμούς σε ορεινές περιοχές.

Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ διαγράφονται προσωρινά από το Μητρώο μετά από έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας αρχής:

α) αν δεν υποβάλλουν στο Μητρώο, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων, για έξι μήνες.

β) αν διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή παραβίαση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού τους, για ένα έτος.

γ) Στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των τακτικών ετήσιων δηλώσεων του άρθρου 5 της παρούσας, ή παραλείψουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του Μητρώου για έξι μήνες.

Η αρμόδια αρχή με πράξη της, στην οποία αναγράφονται:

α) τα στοιχεία του ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ και του νόμιμου εκπροσώπου του και

β) η περιγραφή της παράβασης και

γ) στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο τρόπος θεραπείας της, διαγράφει προσωρινά ή οριστικά τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ από το Μητρώο.

Οι διαγραφόμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής, έχουν δικαίωμα ένστασης για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της πράξης της αρμόδιας αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

Η προσωρινή διαγραφή επιφέρει την απώλεια του δικαιώματος πρόσβασης στις οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα καθώς και την ένταξη σε εθνικά ή ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4384/2016, καθώς και την απώλεια της φορολογικής μεταχείρισης του άρθρου 29 του ν. 4384/2016.

Ο διαγραφόμενος δεν δικαιούται βεβαίωσης ενημερότητας.

Σε περίπτωση θεραπείας του λόγου διαγραφής εντός εξαμήνου ή έτους ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενεργοποιεί την εγγραφή στο Μητρώο με νέα πράξη της.

Αν δεν αρθεί ο λόγος της προσωρινής διαγραφής εντός του εξαμήνου ή έτους, η αρμόδια αρχή εκδίδει οριστική πράξη διαγραφής της παρ. 3 και υποβάλει αίτηση στο ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ για τη λύση του και το διορισμό εκκαθαριστή».

Μεταβατική Διάταξη

Οι διαγραφέντες, για τους λόγους της παρ. 2 του άρθρου 6, από το Μητρώο ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ οφείλουν, για την επανεγγραφή τους σε αυτό, να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζεται η παρ. 6 του ίδιου άρθρου.

dikaiologitka.gr