Εμπορικές Υπηρεσίες

  • Home
  • /Εμπορικές Υπηρεσίες

Ένας από τους βασικότερους στόχους που έθεσε ο Αιχμέας, όταν ιδρύθηκε ήταν η στήριξη του γεωργικού κόσμου, που αποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσμού της Βοιωτίας.

 
Η Υπηρεσία Εμπορικών Εργασιών, ανέλαβε να προμηθεύει τους γεωργούς με όλα τα γεωργικά χρειώδη και να τους παρέχει τεχνοκρατική στήριξη με στόχο:
Tην αναβάθμιση των μεθόδων παραγωγής,
Tην αντιμετώπιση των προβλημάτων που πα­ρουσιάζονταν κατά πα­ραγω­γική διαδι­κασία
Tη βελτίωση της ποιό­τητας και την αύξηση της ποσότητας των πα­ραγομέ­νων προϊόν­των.
 

Επιδοτήσεις

Ο Αιχμέας σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την gaia-επιχειρεί έχει αναλάβει το έργο της ενεργοποίησης δικαιωμάτων καθώς και ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, των παραγωγών που ασκούν την δραστηριότητά τους εντός των διοικητικών μας ορίων για να λάβουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις που δικαιούνται.
Επίσης επιστρέφουμε στους αγρότες τον Φ.Π.Α που δικαιούνται κάθε χρόνο μέσω Δ.Ο.Υ..

Υπηρεσίες από /προς τρίτους

Το διαδικτυακό γραφείο παροχής & λήψης υπηρεσιών!

Όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντων έτσι και το «ηλεκτρονικό εμπόριο υπηρεσιών» αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο του ΑΙΧΜΕΑ. Πρόκειται για μια σύγχρονη υπηρεσία που διαχειρίζεται υπηρεσίες. Υπηρεσίες που μπορεί κάποιος να προσφέρει και υπηρεσίες που κάποιος αναζητά.

Η υπηρεσία «Υπηρεσίες από και προς τρίτους» υποστηρίζει και διαχειρίζεται την προβολή, τόσο των διαθέσιμων όσο και των ζητούμενων αγροτικών υπηρεσιών και της πώλησής τους. Με ασφάλεια, αξιοπιστία , ευκολία και ευελιξία η υπηρεσία εξυπηρετεί οποιαδήποτε συναλλαγή υπηρεσιών. Σε αυτή μπορούν να φιλοξενηθούν και να διακινηθούν όλες οι πιθανές υπηρεσίες που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα και αφορούν σε επαγγελματίες (π.χ. γεωπόνους, εργάτες, λογιστές κ.λπ.) από τι μια μεριά και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που έχουν ανάγκη προμήθειας αγροτικών υπηρεσιών από την άλλη.

Επίσης, η υπηρεσία διαχειρίζεται τα δεδομένα τόσο των προμηθευτών όσο και των πελατών, αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την αξιοπιστία τους ενώ μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων του προφίλ των συναλλασσομένων επιβεβαιώνεται η ασφάλεια και αξιοπιστία της παροχής των υπηρεσιών. Γρήγορα και απλά ο καθένας μπορεί να προβάλλει τη δουλειά του ή να καλύψει τις ανάγκες του αναζητώντας σίγουρες υπηρεσίες σε συμφέρουσες τιμές.

Η υπηρεσία αναλυτικά παρέχει:

Κατηγοριοποίηση των προσφερόμενων & ζητούμενων υπηρεσιών
Τήρηση ιστορικού συναλλαγών για κάθε επαγγελματία και πελάτη
Αξιολόγηση κάθε συναλλαγής
Υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών
Αναβαθμίσεις και προσαρμογές, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη

Επενδυτικός σύμβουλος

Επενδυτικός σύμβουλος για το νέο ή τον υφιστάμενο αγρότη. Μέσα από απλά και προκαθορισμένα βήματα, παρέχει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, που αφορούν στη μελλοντική εξέλιξη της αγροτικής του δραστηριότητας.

Η υπηρεσία, στηριζόμενη στην εμπειρία, δίνει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε προβλήματα / ερωτήσεις που σχετίζονται με τα επιχειρηματικά του σχέδια στον αγροτικό τομέα, όπως:

Αξίζει να αρχίσω μία νέα αγροτική δραστηριότητα;
Θα έχω όφελος αν τροποποιήσω το είδος της καλλιέργειάς μου;
Ποια θα είναι η μελλοντική μου κατάσταση αν εκσυγχρονίσω τον τρόπο που καλλιεργώ;
Πώς μπορώ να παράγω ποιοτικότερα προϊόντα;
Τι θα πρέπει να τροποποιήσω για να μεγιστοποιήσω το κέρδος μου; κ.λπ.
Με οδηγό τις ιδιαιτερότητες του κάθε αγρότη, προτείνει βιώσιμα σχέδια επιχειρησιακής αγροτικής ανάπτυξης. Με τη χρήση της υπηρεσίας ο παραγωγός έχει την δυνατότητα να αξιολογεί την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής του και με ποιο τρόπο μπορεί να τη βελτιστοποιήσει. Ο στόχος είναι να υποδείξει στο παραγωγό τα σημεία, που με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, πρέπει να τροποποιήσει, ώστε να έχει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα.

Η υπηρεσία διαμέσου μιας σειράς δομημένων και αλληλοεξαρτώμενων ερωτήσεων όπως: περιοχή δραστηριότητας, ιδιοκτησίες χρηστή, διαθέσιμες εκτάσεις προς αγορά/ενοικίαση, είδος καλλιέργειας, διαθέσιμος εξοπλισμός, οικονομική ευρωστία, κ.λπ. διαμορφώνει την εικόνα του χρήστη. Εν συνεχεία, αντλώντας στοιχεία όπως: κόστη και αποδόσεις ανά καλλιέργεια, διαθέσιμες επιδοτήσεις, δυνατότητες χρηματοδότησης, βέλτιστες πρακτικές, προβλεπόμενη ζήτηση, κανάλια διάθεσης προϊόντων κ.λπ., προτείνει εξατομικευμένα και αξιόπιστα επιχειρησιακά πλάνα ανάπτυξης.

Στο τέλος ο χρήστης, έχει μία σαφή εικόνα για τη βιωσιμότητα της αγροτικής του δραστηριότητας καθώς επίσης και μία σειρά από σαφείς οδηγίες για το τί πρέπει να κάνει και με ποιο τρόπο, ώστε οι μελλοντικοί του στόχοι να πραγματωθούν.

Συμβολαιακή Γεωργία

Η Συμβολαιακή Γεωργία αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια πρωτοποριακή υπηρεσία μας. Σχεδιάστηκε ειδικά για να εξυπηρετήσει δυο κατηγορίες επαγγελματιών που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα . Από τη μια, τις Ομάδες Παραγωγών που αναζητούν επιτυχώς αγοραστές για τα προϊόντα τους και από την άλλη, τις Επιχειρήσεις που αναζητούν την καλύτερη δυνατή προμήθεια ποιοτικών και οικονομικών προϊόντων.

Με την συγκεκριμένη υπηρεσία παρακολουθούνται με ακρίβεια τα οικονομικά και νομικά στοιχεία των Συμβολαίων μελλοντικής πώλησης προϊόντων τα οποία υπογράφονται μεταξύ Επιχειρήσεων και Ομάδων Παραγωγών, καθώς και των συγκεκριμένων απαιτήσεων, που θα πρέπει να έχουν τα αγροτικά προϊόντα που θα παραχθούν, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των Συμβολαίων. Η Συμβολαιακή Γεωργία δίνει την ευκαιρία και στα δυο συμβαλλόμενα μέρη να εξασφαλίσουν με βεβαιότητα την πώληση και την αγορά των προϊόντων αντίστοιχα, πριν από κάθε άλλον.

Αν συμμετέχετε σε Ομάδα Παραγωγών, μπορείτε να προτείνετε εναλλακτικά σενάρια συνεργασίας (Πολλαπλά Συμβόλαια σε κατάσταση Πρότασης) σε Επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να συνεργαστούν μαζί σας έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό τους.

Αν έχετε Επιχείρηση και αναζητάτε προϊόντα, μπορείτε να δημιουργήσετε εναλλακτικά σενάρια συνεργασίας με ομάδες παραγωγών (Πολλαπλά Συμβόλαια σε κατάσταση Διερεύνησης) ή να καταχωρήσετε υπάρχοντα Συμβόλαια και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη τους.

Η Συμβολαιακή Γεωργία λειτουργεί ευεργετικά και για τα δυο συμβαλλόμενα μέρη
• Διασφαλίζει για τους παραγωγούς την απορρόφηση της παραγωγής τους και την προμήθεια των α΄ υλών για τους αγοραστές με ευκολία
• Διευκολύνει τον μακροπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό και για τις δυο πλευρές Προκαθορίζει τις καλύτερες δυνατές τιμές αγοράς & πώλησης χωρίς την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από μεσάζοντες