• Home
  • /Uncategorized
  • /Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ψηφοφορία για αναθεώρηση του κανονισμού παραγωγής και σήμανσης βιολογικών προϊόντων την Τετάρτη 17

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ψηφοφορία για αναθεώρηση του κανονισμού παραγωγής και σήμανσης βιολογικών προϊόντων την Τετάρτη 17

Νέους αυστηρότερους κανόνες παραγωγής βιολογικών τροφίμων έχουν προτείνει οι ευρωβουλευτές, για τους οποίους αναμένεται να συζητήσουν και πάλι την Τρίτη 17 Απριλίου 2018, για να προχωρήσουν σε ψηφοφορία την Τετάρτη 18 Απριλίου. Το θέμα αυτό εισηγήθηκε ο Μάρτιν Χόισλινγκ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Η αναθεώρηση του κανονισμού παραγωγής και σήμανσης των βιολογικών τροφίμων κρίθηκε απαραίτητη λόγω των σημαντικών αλλαγών που έχει υποστεί ο κλάδος παραγωγής βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, αυξάνεται η ζήτηση βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ σε υψηλότερους ρυθμούς από ότι αυξάνεται η προσφορά και έτσι η διαφορά μεταξύ ζήτησης και παραγωγής καλύπτεται από τον μεγάλο αριθμό εισαγωγών.

Συγκεκριμένα, το 2016, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών-μελών, η αξία των πωλήσεων βιολογικών προϊόντων έφτασε τα 30,7 δις ευρώ. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση των βιολογικών προϊόντων αυξάνεται συνεχώς, σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η παραγωγή τροφίμων από αγροτικά προϊόντα βιολογικής γεωργίας.

Αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι μόνο το 6,7% των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην ΕΕ χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, αντιπροσωπεύοντας 119 εκατ. στρέμματα. Το 45% αυτών των εκτάσεων αποτελεί λιβάδια και βοσκοτόπια γι την εκτροφή ζώων, το 44% αροτραίες, βιομηχανικές καλλιέργειες και λαχανικά, ενώ το 10,9% είναι δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες.

Οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες κατέχουν το 54,4% της έκτασης που αφιερώνεται στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Στην Ελλάδα βρίσκεται το 6,5% της συνολικής έκτασης που χρησιμοποιείται για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία στην ΕΕ.

Οι προτάσεις των ευρωβουλευτών

  • Αυστηρότεροι έλεγχοι: Όλοι οι φορείς σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (αγρότες, κτηνοτρόφοι, μεταποιητές, έμποροι, εισαγωγείς) ελέγχονται επιτόπου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο (ή μία φορά κάθε δύο χρόνια εάν διαπιστωθεί ότι συμμορφώθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη).
  • Δικαιότερος ανταγωνισμός: Οι παραγωγοί τρίτων χωρών που επιθυμούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες με τους παραγωγούς της ΕΕ (αρχή της συμμόρφωσης). Οι ισχύοντες κανόνες, βάσει των οποίων οι χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με παρόμοια πρότυπα (αρχή της ισοδυναμίας), θα καταργηθούν σταδιακά.
  • Μόλυνση με παρασιτοκτόνα: Οι γεωργοί πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί η μόλυνση σε περίπτωση ατυχήματος με μη εγκεκριμένα φυτοφάρμακα ή λιπάσματα. Ένα προϊόν χάνει τον χαρακτηρισμό του ως βιολογικό εάν η μόλυνση οφείλεται σε απάτη ή αμέλεια. Τα κράτη μέλη που έχουν κατώτατα όρια για μη επιτρεπόμενες ουσίες σε βιολογικά τρόφιμα μπορούν να συνεχίσουν να τα εφαρμόζουν, αλλά πρέπει να δέχονται στις αγορές τους και βιολογικά τρόφιμα από άλλες χώρες της ΕΕ. (Οι κανόνες κατά της μόλυνσης θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή το 2024).
  • Καλύτερη προμήθεια βιολογικών σπόρων και ζώων: Σε κάθε κράτος μέλος συγκροτείται μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιολογικών σπόρων και ζώων.
  • Μικτές καλλιεργήσιμες εκτάσεις: Οι γεωργοί μπορούν να παράγουν συμβατικά και βιολογικά προϊόντα, αλλά πρέπει να διαχωρίζουν ξεκάθαρα τις γεωργικές τους δραστηριότητες.
  • Οι διαδικασίες πιστοποίησης για τους μικρούς αγρότες διευκολύνονται.
  • Περιλαμβάνονται νέα προϊόντα όπως το αλάτι, ο φελλός και τα αιθέρια έλαια, ενώ ενδέχεται να προστεθούν άλλα προϊόντα αργότερα.

από http://www.agrotypos.gr