• Home
  • /Αγροτικά
  • /Ηχηρή παρέμβαση του Γιώργου Ανέστη στην γενική συνέλευση της GAIA επιχειρείν

Ηχηρή παρέμβαση του Γιώργου Ανέστη στην γενική συνέλευση της GAIA επιχειρείν

Παρελκυστική πολιτική απέναντι στα προβλήματα του κόστους διαχείρισης των επιδοτήσεων ακολούθησε η διοίκηση του GAIAεπιχειρείν κατά τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, παρά τα προβλήματα και τις αντιδράσεις των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που είναι μέλη της και που έχουν εκδηλωθεί από καιρό και άλλωστε είχαν οδηγήσει σε αναβολή της πρώτης συνέλευσης. Βασικό σημείο τριβής το πανάκριβο τιμολόγιο που επιβάλλεται από την επιχείρηση στους συνεταιρισμούς.

Με μια πρωτοφανή διαδικασία ο πρόεδρος του GAIAεπιχειρείν Χρ. Αντωνιάδης επέβαλε πρώτα να γίνει η ψηφοφορία επί όσων ενδιαφέρουν τη διοίκηση και μετά να δοθεί ο λόγος στους μετόχους της εταιρίας, που κατά βάση είναι συνεταιριστές, ώστε να μην έχει σημασία τι θα ακουστεί στη Συνέλευση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός συνεταιριστών να αποχωρήσουν διαμαρτυρόμενοι έντονα πριν τη λήξη της διαδικασίας, διευρύνοντας έτσι το ρήγμα μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της. Όταν όμως μια εταιρία «φιμώνει» τους μετόχους της… υπάρχει πρόβλημα.

Πάντως, οι επικρίσεις ήταν πολλές για τις πρακτικές, το επιβαλόμενο κόστος και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

Για παράδειγμα, στο περιθώριο της Συνέλευσης, πολλοί συνεταιριστές εξέφρασαν την άποψη ότι το management του GAIAεπιχειρείν είναι σπάταλο και αναποτελεσματικό, αλλά κανείς από το διοίκηση δεν αισθάνθηκε την ανάγκη ή δεν βρήκε το θάρρος να απαντήσει.

Πάντως, το βασικό σημείο τριβής είναι το κόστος στη διαχείριση των αιτήσεων για τις επιδοτήσεις που επιβάλλει το GAIAεπιχειρείν στις συνεταιριστικές οργανώσεις, που πλέον καθιστά τα σχετικά τιμολόγια στα όρια του ανταγωνισμού, τον οποίο νοθεύει το ίδιο το GAIAεπιχειρείν, σε όφελος των πρωτοβάθμιων πυλών.

Χαρακτηριστική του κλίματος, των αιτημάτων και των προθέσεων του συνεταιριστικού κινήματος είναι η επιστολή προς το GAIAεπιχειρείν του αντιπροέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ Γιώργου Ανέστη:

Με αφορμή την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης του GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. στις 22/06/2016 με πρωτοβουλία 9 συνεταιρισμών μετόχων, επιδιώκω με την παρούσα επιστολή, να σας εκθέσω τους προβληματισμούς μας και τους λόγους που οδήγησαν στην κατάθεση αίτησης αναβολής, κυρίως όμως τις επιφυλάξεις για την πορεία της εταιρείας, η οποία και μας ανησυχεί ιδιαίτερα.

Ξεκινώντας θέλω να θυμίσω ότι οι συνεταιριστές και ιδιαίτερα το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ, κατηγορήθηκε με ακραίο τρόπο ότι «απεμπόλησε κεκτημένα», όταν πήρε την πρωτοβουλία να συμμετέχουν  όσοι συνεταιρισμοί επιθυμούσαν στο μετοχικό κεφάλαιο του GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΙΕΝ Α.Ε., χωρίς να διασφαλίσει ότι την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου θα την έχουν οι συνεταιρισμοί. Συγκεκριμένες μονομερείς ενέργειες που έγιναν μεταγενέστερα σχετικά με την «υποκατάσταση» της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Ευρώπη από το GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., χωρίς να έχει λάβει γνώση το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ, όπως και η παρέμβαση, στελεχών εκτός του συνεταιριστικού κινήματος και μεγαλομετόχου που ξεπέρασε το απλό ενδιαφέρον και «υπερέβη τα εσκαμμένα» για την εξέλιξη του Νέου Συνεταιριστικού Φορέα, ο οποίος επιβάλλεται να δημιουργηθεί (Είναι γεγονός ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ κατόπιν της μη εφαρμογής του Νόμου από πλευράς του ΥΠΑΑΤ οδηγείται σε αδράνεια λόγω οικονομικών δυσχερειών). Δημιουργείται έτσι πολύ αρνητικό κλίμα σε μεγάλη μερίδα συνεταιριστών και περίσσεια καχυποψία, βάζοντας ταυτόχρονα το ερώτημα για την ιστορική ευθύνη του τι θα αφεθεί πίσω για τις επόμενες γενιές.

Πέραν των παραπάνω υπήρξαν ενέργειες που προσπάθησαν να υποκαταστήσουν τους συνεταιριστές και στο εσωτερικό σε ότι αφορά τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ή ηγεσίες φορέων του Δημοσίου.

Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό και ανακυκλώνεται στις τάξεις των συνεταιριστικών πυλών, είναι κατά πόσο μέσα από το GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διασφαλίζονται τα συμφέρονται των συνεταιρισμών.

Η τιμολογιακή Πολιτική θεωρείται υπαίτια απώλειας ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες πύλες Α’. Το 20% πρέπει να αναθεωρηθεί και αυτό πιστεύουμε ότι αντανακλά στην άποψη όλων.

Τα «όπλα» που κατά καιρούς δημιουργήθηκαν, δηλαδή τα «προϊόντα του GAIA» δυστυχώς είτε δεν είναι έτοιμα είτε δεν έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ο καθησυχασμός την εποχή της διαβούλευσης για την πιστοποίηση των νέων πυλών και ο ταυτόχρονος αποκλεισμός μελών του κινήματος στις συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για το θέμα αυτό με ταυτόχρονη διαβεβαίωση ότι είτε θα είναι ελάχιστοι είτε ότι δεν θα ξεπεράσουν τους 25-30, αποδείχθηκε άκυρος, αφού τελικά σχεδόν όσοι αιτήθηκαν να γίνουν πύλες «έγιναν». Σε αυτό το σημείο σας επισημαίνω ότι στη σκέψη των περισσοτέρων έχει μπει ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι προϊόν συναλλαγής για την διασφάλιση αλλότριων συμφερόντων και όχι των συνεταιρισμών πυλών.

Στη συνέχεια και μετά από την δημιουργηθείσα δυσμενή κατάσταση η τελευταία προσπάθεια ανάκτησης πλεονεκτήματος όσον αφορά τις φετινές δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης μέσα από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμα (CRM),  δεν κατέστη δυνατό διότι η πλατφόρμα δεν λειτούργησε έγκαιρα ώστε μέσα από την προετοιμασία των δηλώσεων να ενεργοποιηθεί το πλεονέκτημα.

Δεν μπορούμε να παραλείψουμε και μονομερή ενέργεια του GAIA απέναντι στους συνεταιρισμούς σχετικά με τα ποσοστά αποσφαλμάτωσης των δηλώσεων, που άλλα είχαν συμφωνηθεί και άλλα έγιναν.

Κλείνοντας την αναφορά και τους προβληματισμούς σε όσα έχουν προηγηθεί προστίθεται και το κεφαλαιώδες ζήτημα καταβολής της προμήθειας του 2% υπέρ της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Μετά τα παραπάνω:

Κρίνεται η πορεία του GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση;

Συνεταιρισμοί – μέτοχοι πρέπει να είναι θεατές στις εξελίξεις του GAIA ή ισότιμοι εταίροι;

Επιβάλλεται επανασχεδιασμός στις σχέσεις μεταξύ των εταίρων;

Είναι προτεραιότητα του GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ η διασφάλιση των συμφερόντων των συνεταιρισμών μελών του;

Εάν κατά την άποψη μας δεν απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, δεν συμφωνηθεί από κοινού η στρατηγική της εταιρείας και δεν ανακτηθεί η αξιοπιστία και ισονομία πρώτα μεταξύ των μετόχων και μετά με την αγροτική κοινωνία, τότε το μέλλον προμηνύεται δυσοίωνο, πράγμα που απευχόμαστε όλοι.

Γι’ αυτούς τους σημαντικούς λόγους, αλλά και άλλους υποδιαίστερους που δεν αναφέρω στην παρούσα επιστολή, αναβάλλαμε τη Γενική Συνέλευση για ένα μήνα, όπως ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα, δίδοντας με παρρησία μια ευκαιρία να διορθωθούν τα κακώς κείμενα με στόχο την υλοποίηση του αρχικού οράματος όλων μας για το GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Ανέστης

Αντιπρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ- Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού ΑΙΧΜΕΑΣ