• Home
  • /Uncategorized
  • /Μέχρι 16 Απριλίου 2018 οι αιτήσεις για Νέους Αγρότες σε 5 Περιφέρειες

Μέχρι 16 Απριλίου 2018 οι αιτήσεις για Νέους Αγρότες σε 5 Περιφέρειες

Βγήκε την Πέμπτη (8 Μαρτίου 2018) η 2η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για το Υπομέτρο 6.1 για την εγκατάσταση νέων αγροτών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων από 15/3/2018 έως 16/4/2018. Οι περιφέρειες για τις οποίες προκηρύχθηκε το μέτρο, με προϋπολογισμό 26.667.500 ευρώ, είναι η ΠΕ Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου.

Η 2η πρόσκληση αφορά στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 17/4/2018 έως και τις 30/4/2018, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός για την κάθε περιφέρεια φαίνεται παρακάτω:

  • Στερεάς Ελλάδα – 4.494.000 ευρώ
  • Αττικής – 8.196.000 ευρώ
  • Ιονίων Νήσων – 4.867.500 ευρώ
  • Ηπείρου – 4.425.000 ευρώ
  • Νοτίου Αιγαίου – 4.685.000 ευρώ

Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής:
1. Δικαιούχοι της 2ης προκήρυξης του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους,  έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2017 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί και αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με  ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €

2. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2017. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία  Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2017.

3. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (δηλαδή ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.

5. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

6.  Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:
α) κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και
β) κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.
Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.

7. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις ενώ η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης.

Για να διαβάστε όλη την προκήρυξη πατήστε εδώ

απο http://www.agrotypos.gr