• Home
  • /Αγροτικά
  • /Σήμερα η ίδρυση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Σήμερα η ίδρυση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Πρόσκληση συμμετοχής στην Ιδρυτική Συνέλευση της Νέας αμιγούς συνεταιριστικού χαρακτήρα ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς και υπογραφής του καταστατικού της, έχει σταλεί από την Συντονιστική Επιτροπή για την σύσταση του νέου θεσμικού οργάνου της ανώτατης ιδεολογικής και συντονιστικής οργάνωσης των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας.

Η Ιδρυτική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα (11:30 στο Ξενοδοχείο President – Λ. Κηφισίας 43, Αμπελόκηποι) και η αρχική πρωτοβουλία διευρύνθηκε σημαντικά, περιλαμβάνοντας σημαντικό αριθμό Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, από όλη την χώρα, φιλοδοξώντας να συνεχίσει την ιστορική παράδοση των συνεταιριστών που κατέστησαν την ύπαρξη της οργάνωσης αυτής, για τον ελληνικό συνεταιριστικό χώρο, αναγκαία συνθήκη.

Ήδη έχει σταλεί στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις σχέδιο καταστατικού του νέου φορέα ο οποίος θα αποτελεί Ομοσπονδία των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας και των Ενώσεών τους, το οποίο συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα εργασίας, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν τη βάση συζήτησης για την σύστασή του, καθώς και σχέδιο αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων για τον ορισμό εκπροσώπων που θα υπογράψουν το καταστατικό της εν λόγω Ομοσπονδίας. Σημειώνεται πως οι εκπρόσωποι που θα εκλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί και την σφραγίδα της Οργάνωσής τους.

 

Η πρόσκληση

Αναλυτικά, το κείμενο της πρόσκληση, που υπογράφεται από 14 προέδρους αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεών τους, έχει ως εξής:

«Αγαπητοί Συνεταιριστές,

Οι υπογράφοντες την παρούσα πρόσκληση, πρόεδροι αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεών τους, εκπροσωπώντας ένα σημαντικό αριθμό Αγροτικών Συνεταιρισμών(ΑΣ), Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων(ΚΕΣΕ), θεωρήσαμε επιβεβλημένο, λόγω της ιστορικής στιγμής, να λάβουμε την πρωτοβουλία, για την σύσταση του νέου θεσμικού οργάνου της ανώτατης ιδεολογικής και συντονιστικής οργάνωσης των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας, συνεχίζοντας την ιστορική παράδοση των συνεταιριστών εκείνων, που κατέστησαν την ύπαρξη της οργάνωσης αυτής για τον ελληνικό συνεταιριστικό χώρο, αναγκαία συνθήκη.

 Ο νέος φορέας, ο οποίος αποτελεί Ομοσπονδία των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας και των Ενώσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας (ν.4384/2016), θα είναι η γνήσια έκφραση των διεθνών συνεταιριστικών Αρχών και Αξιών. Κύριος σκοπός του είναι η παροχή κάθε είδους βοήθειας, για την υποστήριξη των συμφερόντων των αγροτικών συνεταιρισμών και για την ανάπτυξή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωσή τους μέσα σε ένα συνεχώς διογκούμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον καθώς και η εθνική και διεθνής εκπροσώπηση αυτών.

 Βασική επιδίωξη θα πρέπει να είναι η προστασία των αγροτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από ανταγωνιστικά προς τον συνεταιριστικό θεσμό συμφέροντα, από κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες προσβλέπουν στο επιχειρηματικό κέρδος και όχι στην εξυπηρέτηση του αγρότη συνεταιριστή.

 Άλλωστε, αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά, μιας συνεταιριστικής επιχείρησης από τις ανταγωνίστριές της εμπορικές εταιρείες.

Για τους λόγους αυτούς προχωρήσαμε στην σύνταξη ενός σχεδίου καταστατικού, το οποίο συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα εργασίας, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν τη βάση συζήτησης, για την σύσταση του φορέα, τον οποίο οι συνεταιριστικές αγροτικές επιχειρήσεις και τα μέλη τους, αγρότες, καθώς και οι εργαζόμενοι στους συνεταιρισμούς, έχουν ανάγκη.

 Συνάδελφοι συνεταιριστές, αν έχετε τις ίδιες ανάγκες, οι οποίες μπορεί να εκφραστούν μέσω του προτεινόμενου εγχειρήματος, το οποίο θα αποτελέσει το ανώτατο εθνικό όργανο της αμιγούς συνεταιριστικής εκπροσώπησης, τον επίσημο συνομιλητή με το κράτος, τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς συνεταιριστικούς θεσμούς, για θέματα αποκλειστικά των αγροτικών συνεταιρισμών και των Ενώσεων τους στο πλαίσιο της Εθνικής νομοθεσίας, παρακαλούμε να μας εκφράσετε τις θέσεις σας, πάνω στο προτεινόμενο καταστατικό, ώστε όλοι ενωμένοι, να συνεχίσουμε την ιστορική συνεταιριστική μας παράδοση, την οποία υπηρέτησαν εξέχουσες προσωπικότητες, όπως οι παλαιότεροι από εμάς θυμούνται και έχουν καταγραφεί στην συνεταιριστική ιστορία.

 Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε σχέδιο καταστατικού της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Συνεργασίας τους, και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 στις 11:30 στο Ξενοδοχείο President (Λ. Κηφισίας 43, Αμπελόκηποι), με την παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, συνεταιριστικών ιδρυμάτων και οργανισμών και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

 Στην ιδρυτική γενική συνέλευση, θα αναγνωστεί το καταστατικό, και θα εκφραστούν οι απόψεις όλων των συνεταιριστών, με απόλυτο σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία, η οποία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του συνεταιρισμού, όπως ρητά διατυπώνεται στον ορισμό του.

 Για λόγους διευκολύνσεώς σας αλλά και διασφαλίσεως της νομιμότητας, θα σας αποστείλουμε σχέδιο αποφάσεως του αρμοδίου σας οργάνου, με τον ορισμό του εκπροσώπου σας, για την υπογραφή του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

 Η ιδρυτική γενική συνέλευση θα εκλέξει προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, με την ειδική εντολή να υποβάλει για έγκριση το καταστατικό της Ομοσπονδίας στο Δικαστήριο και να διοικήσει την Ομοσπονδία μέχρι την άμεση σύγκληση της γενικής συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών της, όπως ορίζει ο νέος νόμος, για την εκλογή του οριστικού διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων, που προβλέπει το καταστατικό, μετά την έγκρισή του από το Δικαστήριο.

 Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στην ιδρυτική γενική συνέλευση, θα σας διανεμηθεί το σχέδιο του καταστατικού αγροτικού συνεταιρισμού, προσαρμοσμένο στις διατάξεις του νέου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς 4384/2016, το οποίο έχει συνταχθεί από τους νομικούς μας συμβούλους, προκειμένου να προσαρμόσετε τα καταστατικά σας στις διατάξεις του νέου αυτού νόμου, διότι η προθεσμία τροποποίησης των καταστατικών σας, λήγει τον Απρίλιο του 2017.

«Η ισχύς εν τη ενώσει».

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Η Συντονιστική Επιτροπή:

1. Ανέστης Γεώργιος – Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ

2. Βαϊόπουλος Γεώργιος – Αγροτικός Συνεταιρισμών Αγελαδοτρόφων & Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας

3. Καφούρος Μάρκος – Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων

4. Κιτσικίδης Λάζαρος – Αγροτικός Συνεταιρισμός Γεωργικής Εκμετάλλευσης Σουφλιώτικά Κελάρια

5. Κουτσουπιάς Θωμάς – Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Αγρινίου «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

6. Μάρκου Χρήστος – ΚΕΟΣΟΕ- Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων

7. Παπαγεωργίου Παναγιώτης – ΣΥΚΙΚΗ Κλαδικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σύκων & Ξηρών Καρπών

8. Προκοβάκης Νικόλαος – Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη, Ανώνυμη Εταιρεία

9. Ραψανιώτης Αγησίλαος – Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου

10. Σκούτας Ιωάννης –Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου

11. Σατολιάς Παύλος – Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων

12. Σωτηρόπουλος Αθανάσιος- Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών Α.Ε.Σ. Α.Ε.

13. Φραγκιαδουλάκης Γεώργιος – Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών Ηρακλείου Κρήτης Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία

14. Φουντούλης Γεώργιος – Αγροτικός Αμπελουργικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός VAENI Νάουσας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932476126 »

 

Επισυνάπτονται:

 

Το κείμενο του καταστατικού (πιέστε εδώ):

 

Σχέδιο Πρακτικού για Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ (πιέστε εδώ):