• Home
  • /Αγροτικά
  • /Σε διαβούλευση το νέο πρόγραμμα για ηλεκτροπαραγωγή από ΟΤΑ μέσω Νet Μetering

Σε διαβούλευση το νέο πρόγραμμα για ηλεκτροπαραγωγή από ΟΤΑ μέσω Νet Μetering

Σε δηµόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδοµής των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού και Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, όπως πανεπιστήµια και νοσοκοµεία, µέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού (Net Metering). Το νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα υλοποιείται µε πρωτοβουλία του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠΔ), σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Ο υπεύθυνος του Τµήµατος Βιοµηχανίας και Μετρήσεων ΕΞΕ του ΚΑΠΕ, Καναβάκης Γιώργος, τονίζει στην «ΥΧ» πως «µέσα από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µε Νet Μetering στην ουσία παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, η οποία συµψηφίζεται µε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται, οπότε το όφελος που προκύπτει για τον ΟΤΑ ή το νοµικό πρόσωπο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Όσο µεγαλύτερη κατανάλωση έχει, τόσο σηµαντικότερο είναι το όφελος. Ο βασικός λόγος, λοιπόν, που πραγµατοποιείται το πρόγραµµα αυτό είναι να εξοικονοµήσουν χρήµατα οι ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου από τον περιορισµό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και να µειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα».

Διατάξεις νοµοσχεδίου

Συγκεκριµένα, για το τµήµα της παραγόµενης Φ/Β ενέργειας που ιδιοκαταναλώνεται (όταν η στιγµιαία παραγωγή είναι µικρότερη από την στιγµιαία τοπική κατανάλωση), µειώνεται αντίστοιχα η ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο, µε αντίστοιχη µείωση της χρέωσης από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Το όφελος από τη Φ/Β ενέργεια στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στη µειωµένη χρέωση τόσο στο ανταγωνιστικό σκέλος της χρέωσης ενέργειας όσο και στις ρυθµιζόµενες χρεώσεις (πλην ΥΚΩ). Για τις περιόδους που τµήµα της παραγόµενης Φ/Β ενέργειας διοχετεύεται στο δίκτυο (όταν η στιγµιαία παραγωγή είναι µεγαλύτερη από τη στιγµιαία τοπική κατανάλωση), η ενέργεια αυτή συµψηφίζεται µε ενέργεια που έχει απορροφηθεί από το δίκτυο στην ίδια περίοδο καταµέτρησης, για το ανταγωνιστικό µόνο σκέλος της χρέωσης ενέργειας.

Αν για µία περίοδο καταµέτρησης υπάρχει πλεόνασµα ενέργειας µετά τον συµψηφισµό, δηλαδή η ενέργεια που έχει διοχετευθεί στο δίκτυο είναι µεγαλύτερη από αυτήν που έχει απορροφηθεί, αυτό µπορεί να µεταφέρεται για συµψηφισµό σε .επόµενες περιόδους καταµέτρησης, για ένα διάστηµα που δεν υπερβαίνει την τριετία

Δικαιούχοι προγράµµατος

∆ικαιούχοι για την υποβολή αιτήµατος στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων για τη χρηµατοδότηση δράσεων για «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδοµής των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθµού και ΝΠ∆∆ µέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού» είναι οι εξής:

  • ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού.
  • Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆). Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν το κράτος, ως ελληνικό ∆ηµόσιο, η Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και, ενδεικτικά, τα Ασφαλιστικά Ταµεία και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.

Ο κάθε δικαιούχος µπορεί να υποβάλει µία ή περισσότερες προτάσεις χρηµατοδότησης στο συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.

ςΣε διαβούλευση το νέο πρόγραμμα για ηλεκτροπαραγωγή από ΟΤΑ μέσω Νet Μetering

Οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και τα ΝΠ∆∆ µπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηµατοδότησης στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Το αίτηµα δανειοδότησης υποβάλλεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων µετά από απόφαση του αρµόδιου οργάνου των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθµού ή των ΝΠ∆∆.
  • Πληροί το δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα του ενεργειακού συµψηφισµού ή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της µε αριθµ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 175067/2017 Υπουργικής Απόφασης για την εγκατάσταση Φ/Β σταθµών από αυτοπαραγωγούς µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού ή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού ΦΕΚ (Β 1547/08-05-2017), όπως ισχύουν.
  • Έχει στην κυριότητά του τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο Φ/Β σταθµός είτε έχει τη νόµιµη χρήση αυτού (π.χ. µέσω µίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει τη νόµιµη χρήση αυτού για τον χρόνο της διάρκειας ζωής του Φ/Β σταθµού.
  • Έχει εξοφλήσει πλήρως τους εκδοθέντες λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας όλων των παροχών του οικείου προµηθευτή ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών προς τον οικείο προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ο Φ/Β σταθµός αντιστοιχίζεται µε έναν µετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή µε τουλάχιστον έναν µετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που δεν βρίσκεται κατ’ ανάγκη στον ίδιο ή όµορο χώρο, στην περίπτωση του ενεργειακού συµψηφισµού και στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, αντίστοιχα.

απο http://www.ypaithros.gr