• Home
  • /Αγροτικά
  • /Στην τελική ευθεία για ανάρτηση προσωρινών δικαιωμάτων.

Στην τελική ευθεία για ανάρτηση προσωρινών δικαιωμάτων.

Εντός Οκτωβρίου ή το αργότερο µέχρι τις 5 Νοεµβρίου τοποθετείται η ανάρτηση των πινάκων µε τα προσωρινά δικαιώµατα της ΚΑΠ, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς οι ηµεροµηνίες πιέζουν και οι αγρότες πρέπει να πληρωθούν το τσεκ.

Όπως διαµορφώνονται οι συνθήκες και µε δεδοµένο ότι την 1η ∆εκεµβρίου πρέπει να γίνει οριστικοποίηση των δικαιωµάτων, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Βάθη δουλεύουν στο φουλ για να καλύψουν το χαµένο έδαφος των προηγούµενων µηνών.

Έτσι, ο σχεδιασµός, κατά πληροφορίες που συγκλίνουν, προβλέπει ότι οι πίνακες µε τα προσωρινά θα αναρτηθούν τις τελευταίες µέρες του Οκτωβρίου ή το αργότερο ως τις 5 Νοεµβρίου. Θ’ ακολουθήσει µια περίοδος 20 τουλάχιστον ηµερών για εκτύπωση των καταστάσεων από τους φορείς ΟΣ∆Ε Α’ και Β’ βαθµού και ενστάσεις από τους παραγωγούς που τυχόν διαφωνούν µε το ύψος των δικαιωµάτων που τους απονεµήθηκαν.

∆ικαιώµατα, µε βάση εκτιµήσεις έµπειρων στελεχών θα πάρουν 900.000 παραγωγοί, εκ των οποίων αρκετοί νεοεισερχόµενοι.

Κουρεµένα τα ποσά των ενισχύσεων

Αν και κανείς δεν βάζει το «χέρι του στη φωτιά» για το ύψος των δικαιωµάτων, µε βάση τα στοιχεία του εθνικού φακέλου κάθε παραγωγός πρέπει να υπολογίσει πως θα λάβει κουρεµένη ενίσχυση, σε σχέση µε τα µέχρι πέρσι δεδοµένα.

Ποσοστό σύγκλισης

Για να επιτευχθεί η σύγκλιση και να βγει το πόσο της βασικής, πρέπει να υποστεί πέραν της οριζόντιας περικοπής του 12%, επιπλέον µείωση στα δικαιούµενα ποσά, για το 2015, ίση µε το 1/5 του 30% της διαφοράς µεταξύ της παλιάς, ενίσχυσης που έπαιρνε ως το 2014 και της νέας βασικής.

Αντίστοιχα, θα κινείται η εξατοµικευµένη απώλεια και για τα επόµενα έτη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έως ότου φτάσουµε στο 2019 (δηλαδή στο 30% της διαφοράς) και πάντοτε µε βάση το µοντέλο των τριών κατηγοριών ενισχύσεων για βοσκοτόπια, δενδρώδεις καλλιέργειες και αροτραίες.

Σ’ όλη αυτή την πορεία ως το τελευταίο έτος της περιόδου, οι κάτοχοι ιστορικών δικαιωµάτων  προστατεύονται από το «δίχτυ» του 30% ως ανώτατο ποσοστό απώλειας από το αντίστοιχο επίπεδο ενισχύσεων της τελευταίας χρονιάς, ενώ οι νεοεισερχόµενοι θα πάρουν το 2015 µόλις ένα 20% επί του ποσού που θα ανέλθει η βασική τους ενίσχυση το 2020.

Σιµά κοντά για ενεργοποίηση

Χωρίς πρόβληµα θα ενεργοποιηθούν τα δικαιώµατα της νέας ΚΑΠ, σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις Αποστόλου, κατά τη διάρκεια των προγραµµατικών εξαγγελιών της κυβέρνησης. Όπως είπε, στόχος της Βάθη είναι, η ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για καταβολή µέσα στον Νοέµβριο προκαταβολής ύψους έως 70%, ενώ γίνεται και προσπάθεια εκτός της βασικής ενίσχυσης που καλύπτει το 55% του εθνικού ανώτατου ποσού, να εξασφαλιστεί και η πράσινη ενίσχυση του 30% του εθνικού ποσού.

Βάση τα περσινά 14.400.00 στρέμματα βοσκότοπων για τις επιδοτήσεις κτηνοτρόφων

Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, τις εκλογές να έχουν µεταθέσει όπισθεν τις διαδικασίες αντιστοίχησης επιλέξιµων εκτάσεων και το νοµοσχέδιο των βοσκότοπων που θα ενέτασσε περισσότερες επιφάνειες στο σύστηµα να µην έχει ακόµη προωθηθεί για ψήφιση, στη λογική του «από το ολότελα καλή και η Παναγιώταινα» κινούνται στη Βάθη.

Όπερ σηµαίνει ότι ειληµµένη είναι η απόφαση, προκειµένου να µην τα χάσουν όλα οι κτηνοτρόφοι και η καθυστέρηση «χτυπήσει» και την πληρωµή του τσεκ, το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσουν µε «µπούσουλα» τις εκτάσεις του 2014, γεγονός που θα επιφέρει µειώσεις και περικοπές, όπως έγινε και το 2014, αφού τα επιλέξιµα δεν ξεπέρασαν τα 14.400.000 στρέµµατα.

Για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις οι αρµόδιες υπηρεσίες και να µη µείνουν απλήρωτοι και φέτος, όσοι έµειναν πέρσι, το αρµόδιο υπουργείο θα κινηθεί στη λογική της ΚΥΑ µε την πυκνότητα βόσκησης που ο Βαγγέλης Αποστόλου στην πρώτη του θητεία υπέγραψε και µε την οποία χωρίζεται η επικράτεια σε εννέα χωρικές ενότητες.

Αυτό εκτιµάται πως θα επιφέρει ανακατανοµή της πίτας των επιδοτήσεων, µε ωφεληµένους τους παραγωγούς της νησιωτικής Ελλάδας και της Κρήτης, αφήνοντας παραπονούµενους τους συναδέλφους τους στην ηπειρωτική χώρα.

πηγη: agronews.gr