• Home
  • /Αγροτικά
  • /Συμπληρωματικά μέτρα για την συνδεδεμένη ενίσχυση στην βιομηχανική τομάτα.

Συμπληρωματικά μέτρα για την συνδεδεμένη ενίσχυση στην βιομηχανική τομάτα.

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας θεσπίζονται με υπουργική απόφαση που δόθηκε στην Δημοσιότητα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 4809/110874 ΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2269/Β/21.10.2015, με την οποία λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα για την χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας, τα οποία μεταξύ άλλων έχουν ως εξής:

Σκοπός− Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

α) φορείς: όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ. 925/39512/6−4−2015 (Β΄ 680) υπουργικής απόφασης.

β) περίοδος μεταποίησης: από 1η Ιουνίου ως 30η Νοεμβρίου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ. 925/39512/6−4−2015 (Β΄ 680) υπουργικής απόφασης.

γ) μεταποιητική εγκατάσταση: η βιοτεχνία ή βιομηχανία που διαθέτει τις κατάλληλες ιδιόκτητες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (εργοστάσιο) για τη μεταποίηση βιομηχανικής τομάτας,

δ) μεταποιητική επιχείρηση: κάθε νομικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα διαθέτει τη δυνατότητα μεταποίησης βιομηχανικής τομάτας σε τελικό προϊόν. Η δυνατότητα αυτή αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων: (i) ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (εργοστάσιο), (ii) μίσθωση ή υπεκμίσθωση εγκαταστάσεων, (iii) σύμβαση παροχής υπηρεσιών με μεταποιητικές εγκαταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα μεταποίησης πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον όλη την περίοδο μεταποίησης όπως ορίζεται στο σημείο (β) του παρόντος άρθρου.

Έγκριση μεταποιητικών επιχειρήσεων τομάτας προς μεταποίηση

1. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις βιομηχανικής τομάτας που θα παραλάβουν πρώτη ύλη το έτος 2016 και εφ’ εξής και επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν να τύχουν της σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφασή του εγκρίνει κάθε έτος τον κατάλογο των μεταποιητικών επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η μεταποιητική επιχείρηση που επιθυμεί να εγκριθεί, προκειμένου να συμμετάσχει στο καθεστώς, υποχρεούται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους για το οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει στο σύστημα, να καταθέτει την αίτηση έγκρισης του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 της παρούσης στη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας που εδρεύει το εργοστάσιο, για την αρτιότητα και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων για μεταποίηση της πρώτης ύλης σε τελικά προϊόντα (σύμφωνα με τον ΚΑΝ 852/2004).

β) Στην περίπτωση που η μεταποίηση δεν πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υποβάλλεται επιπλέον το μισθωτήριο συμβόλαιο, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει επίσημα τη συνεργασία της μεταποιητικής εγκατάστασης με την μεταποιητική επιχείρηση καθώς και το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ. Η διάρκεια συνεργασίας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το σύνολο της περιόδου όπως ορίζεται στο σημείο (β) του άρθρου 1 της παρούσας.

γ) Βεβαίωση της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας που εδρεύει το εργοστάσιο, ότι έχει μεταποιήσει το σύνολο της πρώτης ύλης που παρέλαβε στο πλαίσιο του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης, κατά την προηγούμενη περίοδο ή/και τις προηγούμενες περιόδους, μετά από έλεγχο του ισοζυγίου.

δ) Βεβαίωση της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας που εδρεύει το εργοστάσιο, σχετικά με την εξόφληση των πληρωμών της μεταποιητικής επιχείρησης προς τους φορείς, για τη πρώτη ύλη που έλαβε στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης κατά την προηγούμενη περίοδο ή/και τις προηγούμενες περιόδους.

 

Η σύμβαση ανάμεσα στην μεταποιητική επιχείρηση και τον φορέα περιλαμβάνει την συμφωνηθείσα για την πρώτη ύλη τιμή ανά κιλό προϊόντος. Η μεταποιητική επιχείρηση καταβάλει στους φορείς την αξία της πρώτης ύλης υποχρεωτικά με τραπεζικό έμβασμα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης το αργότερο ως την 20η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Η ΔΑΟΚ που εκδίδει τα (γ) και (δ) έγγραφα, δύναται να ζητήσει πληροφορίες ή να συνεργαστεί με άλλες ΔΑΟΚ προκειμένου να τα εκδώσει

4. Μεταποιητική επιχείρηση που δεν θα προσκομίσει τα αναφερόμενα στη παράγραφο 3, του παρόντος άρθρου, δεν εγκρίνεται.

5. Οι ποσότητες βιομηχανικής τομάτας που παραδίδονται σε μη εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, δεν μπορούν να τύχουν της ενίσχυσης του ως άνω καθεστώτος.

Ελάχιστες προδιαγραφές πρώτης ύλης

1. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων ποιότητας, όπως καθορίζονται στη σύμβαση μεταξύ του φορέα και της μεταποιητικής επιχείρησης, η πρώτη ύλη που παραδίδεται στη μεταποιητική επιχείρηση πρέπει να είναι υγιούς, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας και κατάλληλη για μεταποίηση.

2. Η ελαττωματική πρώτη ύλη καθορίζεται ως εξής:

− ξένα σώματα: θεωρείται ως ξένο σώμα οτιδήποτε δεν είναι καρπός. Περιλαμβάνονται τα φυτικά υπολείμματα (φύλλα, κλαδιά, χόρτα κλπ), τα ανόργανα σώματα (χώμα, χαλίκια, πέτρες κλπ) και τα διάφορα υπολείμματα.

− καρποί προσβεβλημένοι από ασθένειες, καρποί σκουληκιασμένοι ή σάπιοι: καρποί που παρουσιάζουν προσβολές από ασθένεια, έντομα ή από παράγοντα σήψης, σε επιφάνεια διαμέτρου μεγαλύτερη από 30mm, επεκτεινόμενη στο εσωτερικό του καρπού.

− πράσινες τομάτες: υγιείς καρποί που δεν έχουν φτάσει σε ωριμότητα, εξωτερικά τελείως πράσινοι. Δεν λαμβάνεται υπόψη το χρώμα στο εσωτερικό του καρπού.

Παράδοση πρώτης ύλης

1. Η παράδοση της πρώτης ύλης γίνεται από τους φορείς στο εργοστάσιο της μεταποιητικής επιχείρησης, με ευθύνη του συμβληθέντα φορέα.

2. Κάθε φορτίο πρώτης ύλης συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία παραστατικά.

3. Κατά την παράδοση της πρώτης ύλης διενεργείται σε κάθε φορτίο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Οι ποσότητες ζυγίζονται, καταγράφεται το καθαρό βάρος της πρώτης ύλης που παραδόθηκε και διενεργείται δειγματοληψία για τον υπολογισμό του ποσοστού κατά βάρος ελαττωματικής πρώτης ύλης.

Εφόσον το ποσοστό κατά βάρος της συνολικής ελαττωματικής πρώτης ύλης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας είναι μέχρι και 3%, η μεταποιητική επιχείρηση καταβάλει το αντίτιμο για το σύνολο της ποσότητας, η οποία και υπολογίζεται στον καθορισμό του ύψους των ποσοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 925/39512/6−4−2015(Β΄680) υπουργικής απόφασης.

Στη περίπτωση που το ποσοστό κατά βάρος της συνολικής ελαττωματικής πρώτης ύλης είναι μεγαλύτερο του 3% και μικρότερο του 10%, το φορτίο γίνεται αποδεκτό, ενώ για την ελαττωματική α΄ ύλη άνω του 3% δεν καταβάλλεται αντίτιμο και δεν υπολογίζεται στον καθορισμό των ποσοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.925/395126−4−2015(Β΄680) υπουργικής απόφασης.

Εφόσον το ποσοστό κατά βάρος της συνολικής ελαττωματικής πρώτης ύλης είναι μεγαλύτερο του 10%, το φορτίο απορρίπτεται ως ακατάλληλο και μπορεί να επανέλθει μόνο μετά από διαλογή που διενεργείται από τον φορέα.

4. Η μεταποιητική επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στη διαλογή της αποδεκτής πρώτης ύλης και την απομάκρυνση της ελαττωματικής πρώτης ύλης, ώστε να εξασφαλίσει ένα τελικό προϊόν σύμφωνο με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

5. Όλα τα στοιχεία του ελέγχου καταγράφονται στο δελτίο παράδοσης−παραλαβής, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. Το δελτίο υπογράφεται από εκπρόσωπό του φορέα και από εκπρόσωπο της μεταποιητικής επιχείρησης. Το δελτίο παράδοσης−παραλαβής συνοδεύεται και από το αντίστοιχο ζυγολόγιο.

Εάν κατά την παραλαβή παραβρίσκεται η τριμελής επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ του άρθρου 5 της παρούσας, το εν λόγω δελτίο συνυπογράφεται και από την επιτροπή.

Δελτίο παράδοσης−παραλαβής υποχρεούται να κρατά η μεταποιητική επιχείρηση και ο φορέας.

Εφόσον κατά την οριστικοποίηση των στοιχείων του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου που αναγράφονται

στο δελτίο παράδοσης−παραλαβής υπάρξει διαφωνία μεταξύ του εκπρόσωπου της μεταποιητικής επιχείρησης και του εκπρόσωπου του φορέα, γνωματεύει σχετικά η τριμελής επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας και η γνωμάτευση είναι οριστική.

Έλεγχοι

1. Στις περιφερειακές ενότητες όπου εδρεύει το εργοστάσιο, συνιστώνται με απόφαση Δ/ντη ΔΑΟΚ, Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου (ΤΕΕ) που απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ− ΤΕ Γεωπονικού με τους αναπληρωτές τους. Έργο των επιτροπών είναι η διενέργεια των ελέγχων της παραγράφου 2 και 3.

2. Οι τριμελείς επιτροπές διενεργούν στην μεταποιητική επιχείρηση τους παρακάτω ελέγχους:

α. Επιτόπιος έλεγχος τουλάχιστον στο 5% των ποσοτήτων της πρώτης ύλης ανά σύμβαση φορέα με κάθε μεταποιητική επιχείρηση. Γίνεται επαλήθευση των αναγραφόμενων στοιχείων στα δελτία παράδοσης−παραλαβής και η ΤΕΕ συνυπογράφει το εν λόγω δελτίο.

Φορτίο, το βάρος του οποίου δεν ανταποκρίνεται στο αναγραφόμενο στα παραστατικά και το ζυγολόγιο που το συνοδεύουν, απορρίπτεται.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες στο ανωτέρω έργο τους, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις καταρτίζουν ένα ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραλαβής στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά και ο χώρος παραλαβής και το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες ΔΑΟΚ, το αργότερο την ημέρα Πέμπτη της εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας υλοποίησης του, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 της παρούσας.

β. Έλεγχος του ισοζυγίου πρώτης ύλης και τελικών προϊόντων.

γ. Έλεγχος των αποθεμάτων των τελικών προϊόντων δύο φορές το χρόνο, μια πριν από την έναρξη και μια μετά το τέλος της περιόδου μεταποίησης.

δ. Έλεγχος τήρησης των βεβαιώσεων ελέγχου των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ακρίβεια των μετρήσεων της γεφυροπλάστιγγας ζύγισης.

ζ. Έλεγχος της καταβολής της αξίας της πρώτης ύλης, στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης, από την μεταποιητική επιχείρηση στους φορείς.

3. Οι Τ.Ε.Ε τηρούν αρχείο συμβάντων στο οποίο καταγράφονται όλοι οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι καθώς και τα αποτελέσματά τους και υπογράφεται από τα μέλη της.

4. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της μεταποιητικής επιχείρησης αρνείται ή παρακωλύει την διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 5, ανακαλείται η έγκριση της μεταποιητικής επιχείρησης για το ίδιο έτος και αποκλείεται από το καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης για το επόμενο έτος.

Κοινοποιήσεις

Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σύστημα και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλουν στη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις εκτάσεις βιομηχανικής τομάτας που καλλιεργήθηκαν, τις ποσότητες που μεταποιήθηκαν και τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.

 

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ 2269/Β/21.10.2015:

πηγη: paseges.gr