Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ, το Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), έχοντας τον κεντρικό συντονισμό και την επιστημονική καθοδήγηση, προχώρησαν σε επίδειξη συλλογής κλαδεμάτων σε ελαιώνες και αμπελώνες στην περιοχή