Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στήριξης για ένταξη στην Γεωργοπεριβαλλοντική-Κλιματική δράση 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ