Μέχρι 16 Απριλίου 2018 οι αιτήσεις για Νέους Αγρότες σε 5 Περιφέρειες

Βγήκε την Πέμπτη (8 Μαρτίου 2018) η 2η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για το Υπομέτρο 6.1 για την εγκατάσταση νέων αγροτών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων από 15/3/2018 έως 16/4/2018. Οι περιφέρειες για τις οποίες προκηρύχθηκε το μέτρο, με …

ΕΛΓΑ: Έως 29/6 πληρωμή εισφορών 2017, δεν θα δοθεί άλλη παράταση, όσοι έχουν προβλήματα παλαιότερων οφειλών μπορούν να απευθυνθούν στα υποκαταστήματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ ανακοίνωσε την παράταση του χρόνου της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017, έως τις 29 Ιουνίου 2018. «Δεν πρόκειται όμως να δοθεί καμιά περαιτέρω παράταση», τονίζει ο ΕΛΓΑ. Για το πρόβλημα των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έτους …

Πρόγραμμα επισήμων ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα έτους 2018

Αναλυτικά το που και πως θα γίνονται οι έλεγχοι, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου.

Για το έτος 2018, το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, περιλαμβάνει τα κατωτέρω:

Ι. Προγραμματισμός

Μέχρι 15 Μαΐου, μαζί με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι αιτήσεις για την εξισωτική του 2018

Εκδόθηκε η πρόσκληση του προγράμματος Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρο 13 : «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), που περιλαμβάνει α) το υπομέτρο 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές και β) …

Aκατάλληλα προς κατανάλωση σφάγια που δεν έχουν σφαγεί σε εγκεκριμένο σφαγείο

Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερείας Θεσσαλίας, ενημερώνει τους καταναλωτές για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει των εορτών επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

 

Η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε …

Με βεβαίωση οι αιτήσεις ένταξης στα Σχέδια Βελτίωσης λόγω καθυστερήσεων του ΕΦΚΑ

Επειδή διαπιστώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ΕΦΚΑ καθυστερεί την έκδοση πράξης ασφάλισης των υποψηφίων δικαιούχων (μολονότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής), όσοι θέλουν να κάνουν αίτηση για τα Σχέδια Βελτίωσης, θα μπορούν να παίρνουν βεβαίωση από το Μητρώο Αγροτών …

Δεν υπάρχει περιορισμός στην έκδοση νέων αδειών για παραγωγούς που πωλούν αγροτικά προϊόντα στις λαϊκές

Η απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών για τις λαϊκές αγορές αφορά μόνον τις επαγγελματικές άδειες. Κατά συνέπεια, για την έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου δεν υφίσταται περιορισμός. Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο για διάφορα θέματα εφαρμογής του νόμου 4497/2017 όσον …

Καταγγελίες για λάθος κριτήρια ένταξης στην απονιτροποίηση, μπήκαν μεγαλοαγρότες με ξηρικές καλλιέργειες έμεινε εκτός ο μικρός κλήρος

Πληθαίνουν οι φωνές αντίδρασης στις επιλογές της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ αναφορικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής των υποψηφίων προς ένταξη στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα». «Η κατεύθυνση του προγράμματος της απονιτροποίησης είναι …

Δράση 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων” ύψους 38 εκατ. Ευρώ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, συμβάλλοντας στην διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής  εξέδωσε  την υπ. αριθμ. 401/48520/02.4.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/1226/02.4.2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών

Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις υγιεινής, δημόσιας υγείας και βιοποικιλότητας, φροντίζει ώστε να ελαχιστοποιείται ή να απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών.

Ως ειδικές περιοχές χαρακτηρίζονται αυτές που βρίσκονται